Yeni Türkiye
0

Koalisyon ve yeni ekonomik model

Türkiye’deki siyaset bilimci ve iktisatçılar ile düşünce kuruluşlarının bu türden “mirasyedi koalisyonlar”ın tekrardan oluşmasını önleyecek yapısal şartlar üzerine tekrardan kafa…

Yeni Bölge
0

Hırs aklın önüne geçince

PKK, Türkiye’nin NATO müttefiki olarak DAİŞ’le mücadele bağlamında ABD ile yeni bir döneme girebileceği ihtimalini azımsadı. Suriye denklemine Türkiye’nin yeni…

Sınırları Aşan Kriz Suriye
0

Nükleer mutabakat sonrası İran-ABD aşkı

Son yazımda Robert Fisk’in İran’la Batı arasındaki nükleer mutabakat sonrasında “mahallenin iyi çocuğu artık İran” seviyesindeki yazısını eleştirmiştim. Son yazımda…

0

Koalisyon ve yeni ekonomik model

Türkiye’deki siyaset bilimci ve iktisatçılar ile düşünce kuruluşlarının bu türden “mirasyedi koalisyonlar”ın tekrardan oluşmasını önleyecek yapısal şartlar üzerine tekrardan kafa…

Avrupa’da Radikal Sağın Yükselişi
0

Muhafazakâr liberal yanılgı

Muhafazakârların ‘kemalist devlet’i eleştirmek için Kemalizm’in sol ve postmodern eleştirilerinden faydalanması bu işbirliğinin entelektüel zeminini de oluşturdu. Türkiye’de muhafazakâr çevrelerle…