Yeni Türkiye

62. Hükümet Programı ile 2023'e yürümek

62. Hükümet Programı ile 2023'e yürümek

04 Eylül 2014 Perşembe -  Erdal Tanas Karagöl

2023 vizyonunu hayata geçirme yolunda başlatılan dev projeler için 'Dev projeler AK Parti'nin alamet-i farikasıdır' denilerek ulaşımdan eğitime, sağlıktan enerjiye, tarımdan savunma sanayiine kadar başlatılan büyük projeler Güçlü Türkiye için umut vericidir.

Yeni Türkiye sancısı

Yeni Türkiye sancısı

04 Eylül 2014 Perşembe -  Taha Özhan

Elitler olarak, yeni Türkiye’ye büyük ölçüde adapte olsalar, cemaatlerinin dirliğinin bozulacağından korkuyorlar. Cemaatlerini yeni Türkiye ile yüzleşmeye ikna etseler, akıbetin ne olacağı konusunda çok endişeliler.

Madem siyaset yeni başlıyor

Madem siyaset yeni başlıyor

04 Eylül 2014 Perşembe -  Fahrettin Altun

AK Parti siyasetini Türkiye’nin modernleşme, normalleşme ve bütünleşme süreçleri açısından ciddi bir imkan olarak gören bütün kesimler yeni Türkiye söyleminin üretimine katkıda bulundular.

Demirtaş’ın oylarındaki mitler, gerçekler ve beklentiler

Demirtaş’ın oylarındaki mitler, gerçekler ve beklentiler

03 Eylül 2014 Çarşamba -  Yunus Akbaba

HDP’nin siyaseti hemen bugün sonuç alacak bir faaliyet alanı olmaktan çıkartıp uzun vadeli bir gelecek perspektifinin içine oturtması ve bu konuda tutarlı bir çizgi izlemesi gerekiyor.

Yeni Türkiye söyleminin büyüsü

Yeni Türkiye söyleminin büyüsü

03 Eylül 2014 Çarşamba -  Burhanettin Duran

Her kurucu misyon yeni bir dili kitlelere taşımak durumunda... Şimdilerde Başbakan Davutoğlu'nun "restorasyon" diyerek katkı yaptığı yeni Türkiye söylemi hegemonik bir siyasetin dili olma yolunda.

Helalleşme, kutuplaşma ve hesaplaşma

Helalleşme, kutuplaşma ve hesaplaşma

03 Eylül 2014 Çarşamba -  Fahrettin Altun

Kurucu bir dil ve aynı zamanda siyaset geliştirmek gibi zor bir süreçle karşı karşıya yeni AK Parti yönetimi. Söylemin gücüne her daim ihtiyaç olacak. Fakat söylemselliğin zemini zayıflayacak.

Çözüm sürecinin geleceği

Çözüm sürecinin geleceği

03 Eylül 2014 Çarşamba -  Taha Özhan

Çözüm süreci, kendisini taşımayı tercih edecek bütün aktörlere sahici bir siyasi gelecek vaat ettiği gibi, yeni Türkiye’de aktör olma imkânı da tanıyor.

Yeni dönemde yeni dış politika dinamikleri

Yeni dönemde yeni dış politika dinamikleri

02 Eylül 2014 Salı -  Mehmet Özkan

Davutoğlu için Başbakanlıktaki en temel sınav kendi oluşturduğu ve büyük emek verdiği etkin dış politikayı nasıl ne şekilde sistemleştirip sürdürülebilir kılacağıdır.

Erdoğan’ın siyasal mirası

Erdoğan’ın siyasal mirası

02 Eylül 2014 Salı -  Nebi Miş

Erdoğan iktidarı boyunca Türkiye’nin sosyo-politik gerçekliği değişmiş ve siyasal merkez yenilenmiştir. Devlet ve toplum arasındaki mekanik düzlem ve toplumu devlet anlayışının karşısında ikincil konuma yerleştiren, toplumu disipline eden baskıcı anlayış dönüşmüştür.

‘Elveda, Lenin!’

‘Elveda, Lenin!’

02 Eylül 2014 Salı -  Taha Özhan

İnşa döneminin başlıklarından çok daha önemlisi, inşanın yapılabilmesini mümkün kılan zeminin hazırlanmasıydı. Erdoğan, yıllar süren zahmetli bir sürecin ardından, bu yeni zemini ortaya çıkardı.

Seçilmiş Cumhurbaşkanı ne ifade ediyor?

Seçilmiş Cumhurbaşkanı ne ifade ediyor?

02 Eylül 2014 Salı -  Hamza Taşdelen

Önümüzdeki süreçte cumhurbaşkanı seçilen aktörlerin cumhurbaşkanlığı makamına kendi rengini katmalarını beklemek son derece doğal.

Davutoğlu'nun sunduğu imkân

Davutoğlu'nun sunduğu imkân

02 Eylül 2014 Salı -  Yunus Akbaba

AK Parti bu hafta Türkiye tarihinin belki de en olağan 'olağanüstü' kongresini gerçekleştirdi.

Türk dış politikası herkesi memnun edebilir mi?

Türk dış politikası herkesi memnun edebilir mi?

02 Eylül 2014 Salı -  Ufuk Ulutaş

Türkiye bölgesel ve küresel politikalarda bir özne. Bir eksik ya da bir fazla ama kendi öncelikleri olan, değerleri ve dikkate alması gereken milli çıkarları olan bir özne. Ve özne olan hiçbir ülkenin dış politikası herkesi memnun etmek zorunda veya derdinde değildir.

AK Parti kimliği

AK Parti kimliği

02 Eylül 2014 Salı -  Hatem Ete

AK Parti, kimlik ihtiyacını siyasi misyonla ikame ederek, hem tabanına siyasi bir sorumluluk aşıladı, hem de kimliğin yükleyeceği toplumsal taban daralması dezavantajından kurtuldu.

Epistemoloji yetmez, ontoloji de isteriz

Epistemoloji yetmez, ontoloji de isteriz

02 Eylül 2014 Salı -  Fahrettin Altun

Yeni dönemde AK Parti’nin kendisini başarısızlık abidesi parti ve siyasetlere referansla başarılı görme ve gösterme lüksü kalmayacak.