Asya’da üniversite sınavı için reform çabaları

0

Japonya ve Tayvan’da üniversiteye giriş sınavları iki günde yapılmaktadır. Güney Kore’de ise üniversite sınavı, altı farklı alanda olmasına rağmen, sadece bir günde yapılmaktadır. Vietnam’daki üniversiteye giriş sınavı ise tüm ülke çapında her yıl 7 Haziran’da yapılmaktadır.

Çinde yaşayan milyonlarca genç için bu ay, “ya hep ya hiç” ayı. Ulusal üniversite giriş sınavı gaokao’nun sonuçları henüz açıklandı ve bununla birlikte en iyi üniversitelere giriş yarışı başladı.

Üniversiteye giriş sınavları konusundaki sorunlar ve bazı reform planları birçok Asya ülkesi tarafından tartışılmaktadır. Her ne kadar gaokao’yla ilgili Haziran’ın başında ayyuka çıkan tartışmalar azalmış olsa da, sınavın reform edilmesi ile ilgili tartışmalar güncelliğini korumaktadır.

Asya’daki birçok ülkede de sistem, Çin’dekine benzer şekilde ulusal seçme sınavına dayanmaktadır. Japonya ve Tayvan’da üniversiteye giriş sınavları iki günde yapılmaktadır. Güney Kore’de ise üniversite sınavı, altı farklı alanda olmasına rağmen, sadece bir günde yapılmaktadır. Bunun da sistemin öğrenciler üzerindeki baskıyı arttırdığı düşünülmektedir. Vietnam’daki üniversiteye giriş sınavı ise tüm ülke çapında her yıl 7 Haziran’da yapılmaktadır.

Güney Kore gibi bazı ülkeler, oldukça stresli olan üniversiteye giriş sistemlerinde yakın zamanda bir takım reformlara yönelmiştir.

Vietnam Eğitim Bakanlığı, 2020’den itibaren herkese orta uygulanan üniversiteye girişte tek sınav sistemini değiştirilip, yerine alan ağırlıklı çoklu sınavların getirileceğini belirtmiştir. Hatta bazı değişiklikler daha şimdiden bu yılki sınav için açıklanmıştır. Örneğin, ulusal sınavlarda birinci, ikinci ve üçüncülük başarısı elde eden öğrenciler üniversitenin giriş sınavına girmeden üniversiteler tarafından kabul edilebiliyorlar.

Resmi olarak geri kalmış 62 bölgedeki azınlık öğrencileri, eczacılık ve tıp eğitimi veren üniversitelere sınavsız olarak kabul edebilmektedirler. Bu, Sağlık Bakanlığın bilim ve öğretim departmanınca, bu yılki giriş sürecinde “önemli bir gelişme” olarak nitelendirilmektedir.

Gaokao’daki reformlar

600.000 öğrencinin girdiği Vietnam’ın ulusal üniversiteye giriş sınavı, geçen ay yapılan 9,15 milyon öğrencisinin girdiği gaokao’nun yanında oldukça sönük kalıyor.

Gaokao’yu kazanıp üniversiteye giren öğrencilerin formasyonu ile ilgili olarak da pek çok eleştiri söz konusudur, zira bu öğrencilerin yenilikçi ve yaratıcı düşünmekten uzak tek düze öğrenen bireyler olduğu dile getirilmektedir.
Bunun yanı sıra Asya’daki merkezi üniversite giriş sınavında öğrencilerin kaderlerinin tek bir sınavla belirlenmesi de eleştirilmektedir.

Çin yönetimi bu durumla ilgili sistemde yeni değişikliklerin yapılacağını belirtmiştir. Bu çerçevede, önümüzdeki 10 yıllık eğitim ve kalkınma planlarında, “tek bir sınavla öğrencinin kaderinin belirlenmesi”nin haksızlık olduğu resmen ifade edilmiştir.

Eğitim Bakanlığı, Kasım 2011’de yaptığı bir açıklamada çoklu değerlendirme sistemine geçileceği konusunda söz vermiştir. Bakanlık ayrıca, 2012’de özellikle başarılı üniversiteleri bağımsız sınavlar yapmaları için teşvik etmek istemektedir.

Pekin’deki 21. Yüzyıl Eğitim Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Xiong Bingqi, “Gaokao sistemini toptan feshetmeyi konuşmanın çözüme yardımcı olmayacağını, fakat yeni bir değerlendirmenin önemli olduğunu” belirtti. Xiong, “Seçim süreci için, üniversitelerin kendi aralarında, değişimli olarak bağımsız bir seçim şekli geliştirmelerinin gerekliliğinin, sorumluluğunu almalarını” önerdi.

Kore’nin reformları

Yükseköğretime giriş sınavlarının meşruiyeti elbette sadece Çin’de tartışılan bir konu değildir. 2008’de Güney Kore zorlu bir karar alarak, giriş sistemini, eğitsel yeteneklere dayalı üniversiteye giriş sınavı (Su Neung) şeklinde düzenledi.

Reform çerçevesince, üniversiteler, başvuruları adayların potansiyellerine göre değerlendirmek için bir başvuru komisyonu oluşturmuştur. Kriterler, okullardan gelen referans ve önerilerle sınav sonucuna ek olarak müfredat dışı aktivilerin birleşimi şeklinde olacaktır.

Yeni giriş sistemi 2008’e kadar, sadece 10 Kore Üniversitesi tarafından kullanıldı. Şu an ise 120 üniversite, yeni eğitim sistemini tanıtmayla ilgili artan devlet teşvikleri ile bu uygulamaya geçmiştir. Son hükümet istatistikleri, yalnızca 10 öğrenciden birinin bu sistemin dışında seçildiğini gösteriyor.

Üniversitelere göre, özellikle belli bir alan için başvuran, daha çok ilgili olan, daha yetenekli olan öğrenciler, sadece yüksek skorla gelen öğrencilere nazaran üniversite eğitiminde daha başarılı oluyor.

Fakat üniversite yönetimi için giriş sisteminin belirli bir maliyeti vardır. Hükümet, 2008 yılında, üniversiteler için yaklaşık 13.6 milyon Amerikan Doları eden 15.7 milyar Kore Wonuteşvikte bulundu. Ve geçen sene bu rakam iki katından daha fazla oldu. Bu yıl ise yaklaşık 40 milyar Won’a ulaşması bekleniyor.

Çin’i bekleyen zorluk

Çin’in üniversite sistemine yaptığı harcama, her ne kadar resmi ağızlarla söylenmemiş olsa da oldukça yüksektir.

Doğu Asya Eğitim Merkezi yöneticisi ve İndiana Üniversitesi Eğitim Politikaları profesörü Heidi Ross, Çin’i bu süreçte bekleyen zorluklara şöyle dikkat çekmiştir: “Çin’de bu tarz politikalar için muazzam bir bütçe gerekecektir. Bu sistem, Çin’de bulunan tüm enstitüler için kaynak ve altyapı gerecektirecektir. Kurumlar; bilgi, araştırma ve giriş görevlileri alma ihtiyacında olacaklardır. Giriş görevlileri oldukça pahalıdır. Ayrıca sınıflamaları doğru yapmadıkları takdirde finansal risk teşkil etmektedirler.”.

Gaokao’da reformlar üzerine çalışan, İndiana üniversitesinde doktora öğrencisi Yimin Wang, Güney Kore’nin kentsel nüfusu ile Çin arasında çok fark olduğunu bu nedenle Çin’in kırsal kesimlerinden gelen öğrenciler için adil bir seçim yapılması gerektiğini vurgulamıştır.

Shangai Education News yazarı ve emekli lise öğretmeni Li Guangxue, Çin gibi büyük bir nüfusu olan ülkede gaokao’dan daha adil ve yeterli bir değerlendirme sisteminin mümkün olmadığını belirtmiş; 10 milyon başvurunun, referans mektuplarının, kişisel bilgilerin yanısıra başvuru bilgilerinin kısa bir zaman diliminde giriş görevlilerince okunmasının da imkansız olduğunu ifade etmiştir.

Ayrıca, Hükümetin gaokao’da düşük başarı gösteren “yetenekli” öğrencilere alternatifler sunulması fikrinin sorun yaratacağını da şöyle savunmuştur: “Bu tarz fırsatlar, iyi bilinen ortaöğretim okulları tarafından fırsata dönüştürülmektedir. Asıl muhatabı olan umutsuz, fakir ve kırsal nufüs bu tarz fırsatlardan yararlanamamaktadır.”

Guangxue, üniversitelere gereğinden fazla özerklik verildiği takdirde bir takım yolsuzlukların olacağını, öğrenci seçiminde standart olmadığı takdirde giriş görevlileri ve öğrenciler arasında rüşvet skandallarının yaşanacağının üzerinde durmuştur.
Pek çok uzman, üniversite mülakatları için gerekecek para ve zamandan dolayı fakir çocukların sistemden dışlanacağını düşünmektedir.

Bakanlık bazı üniversitelere, bir giriş komitesiyle kendi akademik değerlendirme ve seçim sınavı yapma hakkını tanımıştır. Fakat sistemi değiştirmenin zor olmasından dolayı çok az üniversite bunu kabul etmiştir. Örneğin bunlardan birisi Pekin Üniversitesi’dir. 2009’da Gaokao’dan düşük puan alan bir öğrenciyi bir ortaöğretim müdürünün tavsiyelerini referans gösterek üniversiteye almıştır. Ancak üniversite, öğrencilerinin sadece %3’ünü böyle bir uygulama ile almaktadır.

Kaynak: University World News
Çeviri: İpek Coşkun, Turgut Ölemez

Share.

About Author

University Wold News Asya Direktörü

Leave A Reply